busfever.nl of bustoys.nl posts

Mark schreef veel artikelen en zette dit op busfever.nl of bustoys.nl. De website is na de verkoop van de bus verdwenen, gelukkig mochten we de info posten.

Mark de Visser was een enthousiaste sleutelaar aan zijn VW T3/T25 Transporter Syncro 16″ (16 inch) Westfalia Mozaïek. Het was zijn doel om zijn ervaring en informatie met andere mensen te delen. Alles wat hij deed dacht hij over na, schakelde hij hulp in en documenteerde wat hij deed. Dit resulteerde in een uitgebreide website en een beest van een T3.

In 2015 besloot hij zijn bus te verkopen en op een gegeven moment haalde hij zijn website down. Veel informatie gaat verloren helaas. Gelukkig heb ik het één en ander terug kunnen halen met toestemming van Mark. Zo kunnen we nog van zijn verslagen gebruik maken.

Mark is niet van de aardbodem verdwenen. Zijn hobbies zijn van het nieuwere model T3 naar de oudere luchtgekoelde modellen T2 en T1 gegaan. Wie weet zien we daar ooit nog een uitgebreide website over.

Zijn artikelen op dit blog

Aan het laden...